coronamaatregelen

Samenvatting van de nieuwe maatregelen, de belangrijkste punten per fase voor de watersportliefhebber en het volwassenenonderwijs

VANAF 4 MEI (fase 1a)

Ontspanning en beweging buiten

!!! de watersport mag opnieuw voorzichtig opstarten, zij het wel individueel en/of in familieverband.

(-bron FOD -mobiliteit 30.04.2020)


Een bijzonder protocol regelt de modaliteiten, waaronder pleziervaart, brandingssporten en watersporten toegelaten zijn:  


Ten allen tijde dienen de nodige maatregelen genomen te worden om de naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van de afstand van minstens 1,5 m tussen elke persoon, met uitzondering van personen die onder hetzelfde dak wonen.

Zijn toegelaten op zee en binnenwateren enkel binnen België:

- brandingsporten en watersport (vb surfen, kleinzeilerij, kitesurfen, suppen, kayakken, roeien,...)
- het varen met zeiljachten, motorboten (inclusief vissen op zee), waterscooters op zee en op de
binnenwateren
- onderhoudswerken aan vaartuigen
- het te water laten van vaartuigen


Deze activiteiten zijn toegelaten onder volgende voorwaarden:

- individueel of met personen die onder hetzelfde dak wonen.
De social distance in de praktijk kan niet ten allen tijde en onder alle omstandigheden verzekerd worden, bijgevolg kunnen geen andere personen (naast de personen die onder hetzelfde dak wonen) mee aan boord genomen worden.
- gebruik van eigen materiaal
- de noodzakelijke infrastructuren voor de uitoefening van de sporten in open lucht mogen open
zijn, met uitzondering van de kleedkamers, douches en cafetaria’s.
- de nodige maatregelen moeten genomen worden om de verspreiding van het virus te beperken
door het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen betreffende het desinfecteren van het
materiaal
- Op het water dient voldoende afstand te worden gehouden met andere watersporters
- Binnen de jachthavens, strand/watersportclubs moeten maatregelen genomen worden om de
regels van social distance te respecteren

Volgende activiteiten zijn niet toegelaten:

- Verhuur van pleziervaartuigen of materiaal voor brandingsporten en watersporten
- Lesgeven (praktijk)
- Evenementen, groepsactiviteiten en wedstrijden zijn nog steeds verboden
- Reizen vanuit of naar het buitenland of door buitenlandse wateren (vb Westerschelde, delen van
het Kanaal Gent-Terneuzen, delen van de Maas)

opgelet! bruggen en sluizen worden niet bediend voor de pleziervaart en dit minstens tot 10.05.2020.

Vaarwegbericht, gepubliceerd door De Vlaamse Waterweg nv op 04/05/2020,

“In navolging van de Covid-19 maatregelen is watersport en pleziervaart enkel toegestaan binnen het kanaal- of rivierpand waarin de thuishaven gelegen is. Dit betekent dat pleziervaartuigen niet geschut worden. Verhuur van kajaks, waterfietsen, pleziervaartuigen en andere vormen van recreatie is niet toegestaan.

Onderwijs

 • In deze fase verandert er niets aan de maatregelen omtrent onderwijs
  • De lessen blijven opgeschort en ook onze theorielessen voor het vaarbewijs en de radiomaritieme opleiding blijven opgeschort tot nader bericht.

Verplaatsingen naar tweede verblijf

 • De regels blijven ongewijzigd tot minstens 19 mei: je mag je niet verplaatsen naar je tweede verblijf (een boot wordt in deze fase aanzien als tweede verblijf)

Reizen en evenementen

 • Niet-essentiële reizen naar het buitenland en massa-evenementen blijven verboden

VANAF 11 MEI (fase 1b)

vanaf 11 mei tot en met 17 mei 2020 blijven voor watersport en pleziervaart de volgende maatregelen van toepassing:

Op de Vlaamse bevaarbare waterwegen is toegelaten:

 • watersport
 • het varen met pleziervaartuigen, motorboten en waterscooters
 • onderhoudswerken aan vaartuigen
 • het te water laten van vaartuigen

Deze activiteiten zijn toegelaten onder volgende voorwaarden:

 • individueel of met personen die onder hetzelfde dak wonen - in tegenstelling tot andere sporten ( lopen, fietsen,... ) mag hier geen derde persoon mee aan boord worden genomen.
 • Pleziervaart is toegestaan binnen het kanaal- of rivierpand waarin de thuishaven gelegen is. Dit betekent dus dat pleziervaartuigen niet geschut worden.

      Uitzondering op deze regel van schutting:

      - vaartuigen die van en naar een werf gaan

      - vaartuigen die uit winterstalling komen en te water worden gelaten, de verplaatsing naar de 

        thuishaven dient dan wel te gebeuren door een personeelslid van de winterstalling

      - vaartuigen van verhuurbedrijven die vaarklaar worden gemaakt in afwachting van de versoepeling 

        van de maatregelen

Voor de aanvraag tot uitzondering op de maatregel van schutting moet men een gemotiveerd verzoek indienen bij Waterwegen en Zeekanaal.

 
Opgelet! de regels van afstand houden blijven strikt gerespecteerd.
Contact met andere watersporters blijft verboden.

Belangrijke informatie betreffende het waterwegenvignet:

De startdatum waarop een waterwegenvergunning verplicht is, nl. 1 april, werd uitgesteld tot de eerste dag van de maand volgend op het einde van de federale maatregelen, in casu geldt dus een verplichting vanaf 1 juni 2020.

De startdatum van de reeds aangekochte waterwegenvergunningen wordt  automatisch aangepast. 

De duurtijd van deze waterwegenvergunningen blijft wel dezelfde.

Voor waterwegenvergunningen van beperkte duur, waarbij de duurtijd volledig valt binnen de tijdspanne van de federale maatregelen, wordt voorzien in een volledige terugbetaling.

De Vlaamse Waterweg zal deze terugbetalingen zelf uitvoeren en/of verlengingen, je hoeft zelf niets te ondernemen.


bron: VisuRIS - De Vlaamse waterweg nv.


VANAF 18 MEI (fase 2)

Onderwijs gaat opnieuw van start, zij het onder strikte voorwaarden: 

Goed nieuws dus voor de theoretische opleidingen voor het vaarbewijs

 • Het hernemen van de lessen zal zeer progressief gebeuren, we starten met de inhaallessen en de opgeschorte lessen.
 • Mondmaskers verplicht te dragen door de lesgever en alle aanwezige studenten
 • Er mag maximaal één cursist per 4m² in het lokaal zijn met 8m² voor de leerkracht.
 • Voor de radiomaritieme opleidingen VHF en SRC-GMDSS, kan de maatregelen van 1,5 meter afstand niet worden toegepast tijdens het praktijkgedeelte. Deze lessen worden opgeschort tot augustus 2020, de nieuwe data staan online!

Enkel in onze cursuslocatie " De Scheepvaartschool CENFLUMARIN " kunnen we met inachtname van de veiligheidsmaatregelen en met een zeer beperkt aantal cursisten opnieuw van start gaan.             De eerste lessen worden voorzien in weekendopleiding vanaf 23 mei 2020.

Ontspanning en beweging buiten : praktijkles nog niet toegelaten

Deze regels zijn geldig tot en met 7 juni 2020.

Wat mag op zee ( enkel in de Belgische wateren):

-  brandingsporten (vb surfen, kleinzeilerij, kitesurfen, suppen, kayakken, roeien,...)

-  varen met zeiljachten, motorboten (inclusief vissen op zee), waterscooters

-  regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht (in georganiseerd verband, max 20 personen, onder toezicht van een sportcoach of een meerderjarige toezichter)

-  onderhoudswerken aan vaartuigen

-   te water laten van vaartuigen

Wat mag op de binnenwateren (enkel binnen België):

-  watersport (vb surfen, kleinzeilerij, kitesurfen, suppen, kayakken, roeien,...) en het varen met pleziervaartuigen, motorboten en waterscooters onder de voorwaarden inzake het gebruik van de waterwegen en infrastructuur bepaald door de gewesten, in Vlaanderen: richtlijnen visuRIS.

-  regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht (in georganiseerd verband, max 20 personen, onder toezicht van een sportcoach of een meerderjarige toezichter)

-  onderhoudswerken aan vaartuigen

-  het te water laten van vaartuigenConcreet betekent dit geen verdere versoepeling voor de watersport.

het is toegelaten te varen, enkel in familieverband en zonder contact met andere watersporters. Men dient te varen in de omgeving van de jachthaven waar de boot is gestald of te water gelaten, bruggen en sluizen worden niet bediend.

Deze voorwaarde " enkel met personen onder hetzelfde dak" geldt ook bij verhuur.

Helaas is er ook nog geen groen licht voor de verhuur van boten met schipper of voor de organisatie van de praktijkdagen voor het stuurbrevetWe duimen voor een versoepeling van de maatregel vanaf 8 juni en ondertussen houden we ons strikt aan de regels. 
#staysave #spreadthelovenotthevirus #safetheseason


Versoepeling vanaf 29 mei 2020

Een aanzienlijke versoepeling voor de watersport!

Volgens de maatregelen zijn van kracht vanaf 29 mei 2020:

- bruggen en sluizen worden opnieuw bediend en de doorvaart voor de pleziervaarders op alle Vlaamse waterwegen is opnieuw gewaarborgd

- trainingen en lessen mogen worden georganiseerd, uiteraard met inachtneming van alle ""sociale afstand aanbevelingen" en met een beperkt aantal deelnemers aan boord

bron: VisurRIS 29.05.2020

Zijn toegelaten op de Vlaamse bevaarbare waterwegen: 

 • watersport
 • het varen met pleziervaartuigen, motorboten en waterscooters
 • regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht (in georganiseerd verband, max. 20 personen, onder toezicht van een sportcoach of een meerderjarige toezichter) 
 • onderhoudswerken aan vaartuigen
 • het te water laten van vaartuigen
 • overnachting aan boord

Deze activiteiten zijn toegelaten onder volgende voorwaarden:

 • individueel of met personen die onder hetzelfde dak wonen, en/of in het gezelschap van maximum twee, steeds dezelfde, andere personen.
 • regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht (ook aan boord van een pleziervaartuig) met meer personen zijn mogelijk in georganiseerd verband en onder toezicht van een sportcoach of een meerderjarige toezichter; het aantal personen is beperkt, rekening houdend met de omvang van het vaartuig en de aard van de activiteiten met het oog op het behoud van de sociale afstand (met een absoluut maximum van 20 personen);
 • gelet op de aard van de activiteiten, de beperkte ruimte op een pleziervaartuig of tuig voor watersport en de omstandigheden van waterbeweging, weer en wind, wordt er speciaal op gewezen de nodige maatregelen te voorzien om de sociale afstand in de praktijk en onder alle omstandigheden te verzekeren; er dient hierbij rekening gehouden te worden met beschikbare richtlijnen door de overkoepelende organisaties hieromtrent opgesteld;
 • De noodzakelijke infrastructuren voor de uitoefening van de sporten in open lucht mogen open zijn, met uitzondering van de kleedkamers, douches en cafetaria’s.
 • De nodige maatregelen moeten genomen worden om de verspreiding van het virus te beperken door het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen betreffende het desinfecteren van het materiaal. 
 • Op het water dient voldoende afstand te worden gehouden met andere watersporters. 
 • Binnen de jachthavens en watersportclubs, bedrijven en winkels moeten maatregelen genomen worden om de regels van sociale afstand te respecteren (op vlak van organisatie van het werk, ontvangst van de klanten, beperken van de toegang).

Volgende activiteiten zijn niet toegelaten:

 • Vaartochten met schipper
 • Evenementen, groepsactiviteiten (uitgezonderd bovenvermelde regelmatige trainingen en lessen), wedstrijden en competities zijn nog steeds verboden
 • Reizen vanuit of naar het buitenland of door buitenlandse wateren (bv Westerschelde/Zeeschelde, delen van het Kanaal Gent-Terneuzen, delen van de Maas). 


  We sluiten dit hoofdstuk CORONA EN DE WATERSPORT bij deze af en wensen ieder een mooi vaarseizoen ! 

  Vergeet zeker je waterwegenvignet niet aan te vragen

  De nieuwe startdatum van de verplichting van de waterwegenvergunning is 1 juni 2020. Je aanvraag kan zeer handig online via visuRUS en is onmiddellijk in orde.


Wij hopen samen met jou op een mooie vaarzomer en een "Indian summer" tot diep in het najaar!  

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x