Scoresysteem voor het praktijkexamen stuurbrevet


CruiseTops-maritiem centrum: erkend praktijktestcentrum voor het praktijkexamen stuurbrevet sinds juni 2021

Op je praktijksessie zorgen we ervoor dat je
alle basistechnieken van het varen kan oefenen
voldoende voorbereid bent op veilig varen
en ! dat je tegelijkertijd zal slagen voor de eindtermen voor het praktijkexamen stuurbrevet.

Geslaagd voor deze eindtermen, voor welk stuurbrevet geldt dit attest?

Voor elke aanvraag van het beperkt of algemeen stuurbrevet M
Voor zee en binnenwateren
Voor de aanvraag van het Internationaal stuurbrevet inlands/costal M

Wat zijn de voordelen van de vaaropleiding met praktijkexamen stuurbrevet?

Ook als je nog geen vaarervaring hebt, kan je elke handeling intensief oefenen.
Je zal meer kennis opdoen dan wat vereist is voor de eindtermen, bv. het nemen van een sluis
waarbij je extra aan- en afmeermanoeuvres kan oefenen.

OVERZICHT VAN DE EINDTERMEN PRAKTIJKEXAMEN STUURBREVET

Je dient in totaal 60 % behalen - CruiseTops garandeert je een slaagkans van 99,9%

Deel 1: Algemene veiligheid  op het water - 40 PUNTEN

wijze waarop je rekening houdt met andere waterweggebruikers en alle waterwegaanduidingen
Ten allen tijde een aangepaste en veilige snelheid aanhouden
Een juiste en efficiënte uitkijk houden
Rekening houden met voorrangsregels en correct reageren
Efficiënte communicatie

Deel 2: Start van je vaartraject - 10 PUNTEN

Een veiligheidsbriefing geven met inbegrip van plaats en gebruik van de aanwezige veiligheidsuitrusting en kennis van noodprocedures
Beschrijving van de wijze waarop de weersvoorspelling de vaaromstandigheden zal beïnvloeden
(golfslag, hogerwal, lagerwal,..)
Uitvoeren van de juiste controles voor het starten
Check van de brandstofvoorraad
De motor starten en de juiste controles na het starten uitvoeren
Correct gebruik van het dodemanskoord

Deel 3: Vertrek van een steiger of ponton - 10 PUNTEN

Beschrijving en toepassing van het correct gebruik van de landvasten/springen bij vertrek uit de ligplaats aan hogerwal/langswal/lagerwal
Veilig de boot uit de ligplaats manoeuvreren
Correct gebruik van de stootwilgen

Deel 4: Varen en keren in kort bestek - 10 PUNTEN

Koers rechtdoor, en bochten (over stuurboord, bakboord en U-bocht) en achteruitvaren
Kennis van de trimcorrectie van de buitenboordmotor
Efficiënt gebruik tonen van voor-en achteruit met de juiste roerstand
Ten allen tijde de volledige controle behouden over het vaartuig.

Deel 5: Een man over boord recupereren - 20 PUNTEN

Efficiënte communicatieve bemanning en drenkeling
Behouden van visueel contact met de MOB
Aankomen onder de juiste hoek en met aangepaste snelheid
Correct contact maken met de MOB
De MOB (dummy) terug in of op de boot kunnen recupereren
De juiste behandeling van de drenkeling omschrijven

Deel 6: Langszij afmeren aan een steiger, ponton of sluis - 10 PUNTEN

Kiezen van een geschikte aanlegplaats, juiste kant sluis
Correcte voorbereiding en gebruik van landvasten en stootwilgen
Aankomen onder de juiste hoek en met gepaste snelheid
Zorg voor het doeltreffend vastmaken aan steiger, ponton of sluismuur
Motor afzetten en vervolgens de juiste controles uitvoeren


De onmiddellijke stoppers!
bepaalde fouten leiden tot een onmiddellijk beëindigen van het praktijkexamen stuurbrevet

Fouten op volgende onderdelen zullen leiden tot het onmiddellijk beëindigen van het praktijkexamen stuurbrevet.
De kandidaat is dan niet geslaagd en zal zijn vaarbewijs niet behalen als hij op volgende items een ernstige fout maakt:

  • Rekening houden met de voorrangsregels en correct reageren
  • Het gebruik van de dodemanskoord
  • Ten allen tijde de volledige controle behouden over het vaartuig
  • Een man over boord in recupereerbare positie brengen

Briefing voor je praktijktest vaarbewijs

praktische raadgevingen voor de praktijkdag voor het vaarbewijs - gedragscode op het water - invoering van het praktijkexamen - rechten en plichten van de kandidaat - CruiseTops is erkend als praktijktestcentrum

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x